Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ Thái Lan không mở rộng trợ cấp sắn do giá sắn đang tăng
13 | 06 | 2013
Chính phủ Thái Lan sẽ không mở rộng trợ cấp sắn cho niên vụ 2012 - 2013, vì giá sắn đã phục hồi do nhu cầu cao cho việc sử dụng năng lượng thay thế, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Động thái này cũng nhằm ngăn chặn những thương nhân muốn lợi dụng việc dự trữ sắn trong chương trình cam kết của chính phủ.
 
Phán quyết này đã được thông qua vào ngày 11/5/2013 bởi Ủy ban Chính sách sắn.
 
Wiboonlasana Ruamraksa, tổng giám đốc của Sở Thương mại trong nước cho biết chính phủ hiện đang phân vân về việc có nên tiếp tục chương trình cam kết hỗ trợ sắn trong niên vụ 2013-2014.
 
Chính phủ Thái Lan đã  phân bổ 44 tỷ baht để trợ cấp sắn cho niên vụ 2012 - 2013.
 
Theo chương trình cam kết, kéo dài từ ngày 1 Tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, nhà nước ban đầu thanh toán 2,50 baht/kg  sắn, nâng số tiền khoảng 5 satang mỗi tháng cho đến khi nó đạt 2,70 baht vào cuối chương trình .
 
Mục tiêu mua được ước tính là 10 triệu tấn sắn, với 9,97 triệu tấn sắn cam kết trên tổng số sản xuất 24 triệu tấn.
 
Sắn củ tươi được niêm yết ở mức 2,70 đến 3 baht/ kg, sắn lát tại 7,10 baht/kg và tinh bột ở mức 14 baht/kg. Chính phủ mô tả các giá cao.
 
Bà Wiboonlasana cho biết giá sắn được mong đợi sẽ tiếp tục giữ mức giá tương đối cao trong năm nay nhờ nhu cầu toàn cầu cao hơn đối với ethanol.
 
Trong một diễn biến khác, một Ban giám sát chương trình cam kết gạo được điều hành bởi thư ký thường trực thương mại, báo cáo kế hoạch này đã mua 2,7 triệu tấn lúa cho niên vụ 2012 - 2013 mùa thứ hai với một mục tiêu 7 triệu tấn.
 
Thu Hà (IPSARD)
 


Báo cáo phân tích thị trường