Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu lúa mỳ tiếp tục giảm cả về lượng và trị giá
25 | 10 | 2013
Theo số liệu hải quan, 9 tháng đầu năm 2013 nhập khẩu lúa mỳ giảm 48,6% về lượng và giảm 38,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, với lượng nhập về 1,2 triệu tấn, trị giá 426,4 triệu USD.
Nếu như 3 tháng đầu năm nhập khẩu lúa mỳ giảm mạnh, giảm 63,8% về lượng và giảm 55,1% về trị giá tương đương với 304,1 nghìn tấn, trị giá 113,1 triệu USD;  thì đến nửa đầu năm 2013, nhập khẩu lúa mỳ vẫn trong xu hướng giảm, giảm 48,6% về lượng và giảm 38,6% về trị giá, với lượng nhập 799 nghìn tấn, kim ngạch 287,4 triệu USD.
 
Thị trường cung cấp lúa mỳ cho Việt Nam trong thời gian này là Oxtraylia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ucraina, Canada, Áo và Nga – trong đó Oxtraylia là thị trường chính nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam với lượng nhập 868,6 nghìn tấn, chiếm 71,2% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng, với kim ngạch 308,9 triệu USD. Kế đến là thị trường Hoa Kỳ với 99,8 nghìn tấn, trị giá 35,5 triệu USD.
 
 
Đáng chú ý, tuy nhập khẩu lúa mỳ từ thị trường Ucraina chỉ có 60,5 nghìn tấn trong 9 tháng đầu năm 2013, trị giá 17 triệu USD, nhưng nhập khẩu lúa mỳ từ thị trường này lại tăng trưởng mạnh, tăng 1504,35% về lượng và tăng 1594,32% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
(Nguồn: Vinanet) 
 


Báo cáo phân tích thị trường