Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi giảm nhẹ trong tháng 9/2013
28 | 10 | 2013
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, trị giá nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu (TACN) tháng 9/2013 giảm nhẹ 0,5% so với tháng trước, đạt 302,64 triệu USD.
Tuy vậy tính chung 9 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu TACN vẫn tăng mạnh 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trị giá trên 2,37 tỷ USD. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 32,63% thị phần), Ấn Độ(11,6%) và Hoa Kỳ (12,7%).
Ngoài ra, trong tháng 9/2013, trị giá nhập khẩu các loại ngũ cốc và hạt dầu (thống kê riêng) đều giảm so với tháng trước: Lúa mỳ giảm 7,4%; ngô giảm 64,4%; đậu tương giảm 56%. Tính chung 9 tháng đầu năm, nhập khẩu lúa mỳ giảm 32,8% so cùng kỳ (426,5 triệu USD), trong khi ngô tăng 8,1% (428,4 triệu USD) và đậu tương tăng 3,1% (630 triệu USD).

(TCHQ)
 


Báo cáo phân tích thị trường