Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất 76.000 tấn đường RS trong niên vụ 2009-2010
30 | 12 | 2009
Ngày 29.11, Ban điều hành Chương trình mía đường, sắn tỉnh Phú Yên cho biết, trong niên vụ 2009-2010, các NM đường trên địa bàn tỉnh phấn đấu thu mua 760.000 tấn mía nguyên liệu, sản xuất 76.000 tấn đường, giá sàn mua mía tại ruộng là trên 60% giá bán đường trước thuế.

Đối với các NM sắn, thu mua 204.000 tấn sắn nguyên liệu, sản xuất 57.000 tấn tinh bột sắn, giá mua nguyên liệu sắn không dưới 10% giá bán sản phẩm tinh bột sắn, đồng thời đảm bảo giá bảo hiểm 700 đồng/kg tại nhà máy với sắn có 30% độ bột.Theo Lao động
Báo cáo phân tích thị trường