Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt dự án chăn nuôi đại gia súc
05 | 05 | 2010
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH liên hợp công nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ (Đắk Lắk) thuê 1.513 ha tại thôn 8, xã Ea Lai, huyện M’Đrắk để thực hiện dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 223 tỉ đồng, bao gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy biogas và phân vi sinh, nhà máy điện dùng khí biogas...

 Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường