Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây nhà máy thức ăn chăn nuôi 4 triệu USD
07 | 06 | 2010
Tập đoàn Venkateshwara Hatchries Ấn Độ vừa xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công nghệ hiện đại tại Khu Công nghiệp Bourbon- Tây Ninh.
Nhà máy có tổng vốn đầu tư 4 triệu USD, công suất 54.000 tấn/năm, dự kiến cuối năm 2010 sẽ đưa vào hoạt động.Nhà máy có phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ chẩn đoán, xét nghiệm bệnh gia cầm miễn phí cho các trại chăn nuôi. Bên cạnh việc xây nhà máy, Venkateshwara Hatchries còn cung cấp thuốc thú y, trang thiết bị chuồng trại phục vụ chăn nuôi tại VN


Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường