Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu đậu tương và ngô 9 tháng tăng mạnh cả về lượng và giá trị
07 | 10 | 2014
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng năm 2014 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng đậu tương và ngô nguyên liệu chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng mạnh cả về lượng và giá trị.

Cụ thể, ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 9/2014 đạt 65 nghìn tấn với giá trị 40 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đạt gần 1,17 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 701 triệu USD, tăng 11,5% về lượng và tăng 9,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó mặt hàng ngô có sự tăng trưởng đột biến về kim ngạch nhập khẩu. Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 9/2014 đạt 230 nghìn tấn với giá trị đạt 63 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đạt gần 3,15 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 820 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần về lượng và 1,9 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
 
Braxin, Ấn Độ và Thái Lan là các thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt 46,6%; 20,2% và 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Được biết, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu tới 9 triệu tấn ngô, đậu tương... để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Năm 2013, Việt Nam phải bỏ ra tới hơn 4 tỷ USD để nhập nguyên liệu. Hiện nay, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đang nghiên cứu cơ cấu giống để tạo ra nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhiều hơn.
 
Nguồn: Bộ NN&PTNT
 


Báo cáo phân tích thị trường