Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lịch phát hành báo cáo thường niên các ngành hàng nông sản
18 | 11 | 2015
Kính gửi quý khách hàng và độc giả lịch phát hành cáo báo cáo thường niên ngành hàng nông sản 2016

 

TT

Tên báo cáo

Thời gian dự kiến

1

Báo cáo thường niên ngành hàng Phân Bón

30/1/2016

2

Báo cáo thường niên ngành Điều

30/1/2016

3

Báo cáo thường niên ngành hàng Giống cây trồng

30/1/2016

4

Báo cáo thường niên ngành hàng TACN

30/1/2016

5

Báo cáo thường niên ngành hàng Thủy Sản

15/1/2016

6

Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt và thực phẩm

30/1/2016

7

Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê

15/1/2016

8

Báo cáo thường niên ngành hàng cao su

15/1/2016

9

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường

15/2/2016

10

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo

15/1/2016

11

Báo cáo thường niên ngành hàng sữa

15/2/2016

12

Báo cáo thường niên ngành hàng gỗ

15/2/2016

13

Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu

15/1/2016

14

Cập nhật báo cáo chính sách hỗ trợ DN

15/1/2016

15

Niên giám thống kê nông nghiệp 2015

15/2/2016

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mong nhận được sự quan tâm của quý khách hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng dịch vụ khách hàng:

ĐT: 04.62938632 / 01288.256256

Email: banhang_agro@yahoo.com

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường