Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016"
20 | 01 | 2016
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016.

Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về thị trường lúa gạo trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng thị trường năm 2016.

 
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giớinăm 2015
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tếnăm 2015
• Thương mại gạo thế giới và Việt Nam năm 2015
• Cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới năm 2015
• Triển vọng năm 2016: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng
 
Đặc biệt báo cáo sẽ tập trung phân tích các kênh giao dịch trên thị trường thế giới, những định hướng, chiến lược, chính sách của các nước, nhóm nước có ảnh hưởng lớn cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra với ngành hàng gạo trong thời gian tới.  Ngoài ra, báo cáo cũng cung cấp các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất về quy mô, thị hiếu thị trường gạo nội địa trong năm 2015 và xu hướng.
 
Báo cáo sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường