Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo triển vọng ngành cà phê Việt Nam 2016/2017"
23 | 01 | 2017
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Triển vọng thị trường ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2016/2017. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường cà phê năm 2016 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng sản xuất, thị trường mùa vụ 2016/2017.
Báo cáo đề cập tới một số vấn đề chính như sau: 
• Điểm nhấn mùa vụ 2015/2016
• Ngành hàng cà phê Việt Nam: (i) Tình hình sản xuất mùa vụ 2015/2016 (ii) )Triển vọng mùa vụ 2016/2017
• Ngành hàng cà phê thế giới: (i) thực trạng sản xuất mùa vụ 2015/2016 (sản xuất, xuất nhập khẩu, giá cả), (ii) triển vọng mùa vụ 2016/2017 (sản xuất, xuất nhập khẩu, giá cả)
 
Báo cáo triển vọng ngành cà phê Việt Nam 2015/2016  sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và xuất nhập khẩu cà phê. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường