Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mời tham dự Hội thảo khoa học về định hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics trong chuỗi giá trị nông sản
27 | 10 | 2023
Nhằm thu thập các ý kiến đóng góp và kiến nghị chính sách phát triển hệ thống dịch vụ logistics phục vụ cung ứng nông sản, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức “Hội thảo khoa học về định hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống cung ứng dịch vụ logistics trong chuỗi giá trị nông sản” vào ngày 02/11/2023

Trong 5 năm gần đây, ngành logistics của Việt Nam có bước phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 14-16%. Đối với ngành nông nghiệp, logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng cho nông sản Việt. Tuy nhiên, Logistics nông sản chưa phát triển đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với các vùng nguyên liệu nông sản chủ lực. Kinh nghiệm và trình độ quản lý, khả năng áp dụng công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo dịch vụ Logistics nông sản hoạt động hiệu quả làm chi phí, tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch cao.

Nhằm thu thập các ý kiến đóng góp và kiến nghị chính sách phát triển hệ thống dịch vụ logistics phục vụ cung ứng nông sản, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức “Hội thảo khoa học về định hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống cung ứng dịch vụ logistics trong chuỗi giá trị nông sản”.

 

Thời gian: Từ 08h00, ngày thứ Năm, ngày 02/11/2023.

Hình thức:

- Trực tiếp tại E2, Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

- Trực tuyến trên ứng dụng Zoom Live

Nội dung của hội thảo bao gồm:

(1) Trình bày thực trạng và những khó khăn vướng mắc trong cung ứng dịch vụ logistics phục vụ cung ứng nông sản;

(2) Chia sẻ các xu hướng mới về Logistics và tiềm năng ứng dụng trong ngành nông nghiệp;

(3) Thảo luận về các định hướng, giải pháp, kiến nghị chính sách để giúp các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tham gia hiệu quả hệ thống cung ứng dịch vụ logistics trong chuỗi giá trị nông sản.

 

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời quý vị đại biểu tới tham dự Hội thảo, các phương thức đăng ký như sau:


Phương thức 1: Đăng ký thông qua đường link của Hội thảo: ĐĂNG KÝ

Phương thức 2: Gửi email đăng ký/xác nhận tham dự tới địa chỉ email: thuy.tran@ipsard.gov.vn. (chị Trần Thị Lệ Thúy, ĐT: 098.330.8688) 

 

Nguồn: AGROINFO/IPSARD

 Báo cáo phân tích thị trường