Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024
03 | 07 | 2024
Theo số liệu từ Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,3% so với kế hoạch.

Một số thị trường chính tăng mạnh như: Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2023; Trung Quốc đạt 1,059 tỷ USD, tăng 46,6%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,29 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, toàn ngành xuất siêu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,664 tỷ USD, tăng 21,6%. Sản phẩm xuất siêu lớn nhất là gỗ và sản phẩm gỗ (6,16 tỷ USD, tăng 22,5%).

Từ nay đến cuối năm, Cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu; phối hợp trong việc ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại; bám sát, xây dựng kịch bản điều hành về xuất, nhập khẩu gỗ và lâm sản đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; nhân rộng các mô hình liên kết thành công.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng.

Báo cáo của Cục Lâm nghiệp cũng cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, đã thu hơn 1,5 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, trong đó, thu từ 4 loại dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP là hơn 1,2 tỷ đồng, thu từ ERPA theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP là gần 240 triệu đồng.

 Báo cáo phân tích thị trường