Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay
17 | 08 | 2007
Từ đầu năm 2007, tỉnh Hải Dương đã thu hút được 155,5 triệu USD vốn FDI, trong đó cấp mới là 9 dự án với tổng số vốn 75,8 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 023 dự án với số vốn tăng thêm là 80,7 triệu USD.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 21 Quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1.565 triệu USD (Ngoài KCN là 79 dự án với số vốn 700 triệu USD, trong KCN là 61 dự án với số vốn 865 triệu USD), đứng vào tốp 10 tỉnh, thành phố đãn đầu cả nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tổng lượng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI đến nay trên địa bàn đạt 599 triệu USD, đạt 38% tổng số vốn đầu tư đăng ký. Có 76 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu hút trên 32.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động gián tiếp khác.

Riêng năm 2006 thu hút cả trong và ngoài KCN là 51 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 663,6 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới là 620 triệu USD ( Ngoài KCN 12 dự án, tổng số vốn là 41,7 triệu USD; trong đó KCN 39 dự án, tổng số vốn là 578,3 triệu USD)

+ Điều chỉnh tăng vốn 43,6 triệu( Ngoài KCN 9 dự án, số vốn 16,6 triệu USD; trong KCN 02 dự án, số vốn là 27 triệu USD).

Doanh thu năm 2006 của các doanh nghiệp FDI đạt 468,6 triệu USD, tăng 42, 9% so với năm 2005 (328 triệu USD), thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước là 47 triệu USD. Tổng lượng vốn đầu tư thực hiện năm 2006 của các doanh nghiệp FDI ước đạt 143,4 triệu USD, tăng 47,1% so với năm 2005 (97,5 triệu USD). Năm 2006 các doanh nghiệp FDI tại địa bàn đã giải quyết việc làm cho trên 9000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương.

Từ đầu năm 2007, tỉnh Hải Dương đã thu hút được 155,5 triệu USD vốn FDI, trong đó cấp mới là 9 dự án với tổng số vốn 75,8 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 023 dự án với số vốn tăng thêm là 80,7 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2006 ghi dấu mốc lần đầu tiên tỉnh Hải Dương vượt con số 01 tỷ USD vốn FDI tại địa bàn.

Hiện nay xu thế nhà đầu tư lớn, có công nghệ đầu tư vào Hải Dương ngày càng nhiều, đặc biệt các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ như: Brother, Qualcomm, Sumidenso…Đây là cơ hội cho tỉnh có thể lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực đầu tư vào địa phương.

Tỉnh Hải Dương chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư vào các KCN, Cụm công nghiệp tập trung của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 8 KCN (Trong đó có 7 khu được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, 01 khu đang trình là KCN Tàu thủy) với tổng diện tích là 1.621ha.

Dự kiến đến năm 2010, Tỉnh Hải Dương sẽ có ít nhất 10 KCN được chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, tỉnh đã quy hoạch hơn 30 Cụm công nghiệp nằm ở các vị trí thuận lợi về giao thông, điện, thông tin liên lạc…trên địa bàn của các huyện trong tỉnhNguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường