Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 27/8: giá tăng trở lại
28 | 08 | 2007
Giá đường thô tại New York ngày 27/8 đạt 203,1 USD/tấn. Giá đường thô đã tăng 2,6 USD/tấn so với ngày 23/8, sau khi giảm liên tục từ mức 224,3 USD/tấn ngày 3/8.
Giá đường trên thị trường thế giới đột ngột tăng trở lại, nhờ được nâng đỡ bởi nhu cầu mua vào của giới kinh doanh. Xuất khẩu đường của Brazil trong vụ 2007/2008 sẽ giảm do năng suất giảm và nhu cầu trong nước tăng.Theo dự báo của Hiệp hội mía đường Brazil, khối lượng mía đưa vào ép ở khu vực trung nam Brazil sẽ là 410 triệu tấn chứ không phải là 420 triệu tấn dự báo trước; sản lượng vụ 2007/2008 là 25,41 triệu tấn, giảm so với 26,85 triệu tấn dự báo trước; xuất khẩu khoảng 16,5 triệu tấn, thấp hơn 17,64 triệu tấn vụ trước.

Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường