Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường thế giới năm 2007/08 sẽ đạt 169,9 triệu tấn.
13 | 10 | 2007
Nhà phân tích Đức F.O. Licht ước tính sản lượng đường thế giới niên vụ 2007/08 sẽ đạt 169,89 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm trước.
F.O. Licht dự báo sản lượng mía niên vụ 2007/08 sẽ đạt 134,72 triệu tấn, tăng 3,6% so với vụ trước, trong khi sản lượng đường củ cải sẽ đạt 35,18 triệu tấn, giảm 4,1% so với vụ 2006-07.
Do sản lượng của châu Á tăng nên thị trường sẽ vẫn dư thừa trong năm 2007-08 bởi sản lượng sẽ tăng vượt nhu cầu. Dự báo dự trữ đường toàn cầu sẽ tăng ít nhất 10 triệu tấn.
Trong niên vụ 2008/09, dự báo sức ép thừa cung sẽ giảm xuống bởi các nhà sản xuất phản ứng tiêu cực khi thấy giá thấp.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường