Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thống nhất giá mua mía 350.000-400.000 đồng/tấn
09 | 10 | 2007
Theo Hiệp hội Mía đường VN, niên vụ chế biến đường 2007-2008 đến sớm hơn từ 1 tuần đến  1 tháng so với vụ trước: các nhà máy đường (NMĐ) vùng đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu sản xuất từ tháng 9; các NMĐ vùng Đông Nam bộ từ tháng 10^ và sau đó là vùng Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Niên vụ này, 37 NMĐ (tổng công suất 96.300 tấn mía/ngày) sẽ chế biến 13,8 triệu tấn mía, tương đương 1,42 triệu tấn đường (trong đó có 1 triệu tấn đường chế biến thủ công), cao hơn vụ trước 1,4 triệu tấn mía và 162.000 tấn đường, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Giá mua mía (10 chữ đường) tại ruộng là 350.000 đồng-400.000 đồng/tấn và giá đường trắng (loại 1) bán ra dự kiến là 6.500 đồng/kg (dao động 300 đồng/kg).

Theo agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường