Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL thiếu mía nguyên liệu
30 | 10 | 2009
Trong những ngày qua, giá mía đã giảm khoảng 20.000 đồng/tấn do tác động từ thông tin nhập khẩu đường. Tuy nhiên, tình hình mía nguyên liệu ở ĐBSCL vẫn đang nóng.

Cụ thể giá mía vẫn nằm ở mức cao: 730.000 - 810.000 đồng/tấn. Với giá mía hiện nay, nông dân đạt lợi nhuận từ 50 - 80 triệu đồng/ha. Hiện một số nhà máy đường đẩy giá thu mua mía tại cầu cảng nhà máy đường lên 830.000 đồng/tấn nhưng vẫn không đủ mía để hoạt động hết công suất. Các nhà máy đường hoạt động chưa đầy 2 tháng nhưng nguồn mía đang cạn dần.

Vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL là Hậu Giang đã thu hoạch 8.000/13.000ha. Trước đây, vùng mía nguyên liệu ở ĐBSCL trên 90.000 ha, song hiện nay chỉ còn khoảng 67.000 ha.Theo www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường