Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại giống cây trồng Đăk Rlấp
29 | 10 | 2007

Thời gian: 18-24/11/2007
Địa điểm: Trung tâm văn hoá huyệ Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông
Ngành hàng: Giống cây trồng
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Tâm Thái Bình Dương (23/6 Trường Trinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh – Tel: 08.8157047/08.8496722, Fax: 08.815134)Báo cáo phân tích thị trường