Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường trắng Ukraina 11 tháng đầu năm giảm
09 | 11 | 2007
Theo người đứng đầu ngành đường Ukraina, Tính đến ngày 1/11 tổng sản lượng đường trắng của nước này niên vụ 2007 đạt 1.140.910 tấn, giảm so với mức 1.385.000 tấn đạt được cùng kỳ năm trước.^

Theo báo cáo của Mykola Yarchuk, Hiện 91 nhà máy đường của nước này đã thu mua khoảng 13,13 triệu tấn của cải đường, trong đó đã đưa vào chế biến khoảng 10,12 triệu tấn.

Chính phủ Ukraina cho biết, niên vụ 2007 sản lượng của cải đường của nước này có thể sẽ giảm xuống còn 16-17 triệu tấn so với mức 23 triệu tấn của niên vụ 2006. Sản lượng đường trắng năm nay cũng có thể giảm xuống mức 1,8 triệu tấn so với 2,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.Nguồn: agroviet.
Báo cáo phân tích thị trường