Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
10 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 39 tỷ USD, tăng 18,6%
13 | 11 | 2007
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 10/2007 ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ.
Trong đó, các doanh nghiệp 100% vốn trong nước xuất khẩu 16,9 tỷ USD, tăng 22,0%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu 22,2 tỷ USD, tăng 16,2%.

Nhóm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản tăng trưởng ổn định và duy trì khả năng xuất khẩu do được lợi thế về giá. Những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao là: cà phê (tăng 84,1%); hạt tiêu (28,0%); nhân điều (25,4%).

Các sản phẩm công nghiệp tiếp tục có đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu cả nước, tính chung 10 tháng đầu năm, một số đạt mức tăng trưởng cao là hàng dệt may đạt 6,4 tỷ USD, tăng 31,1%; sản phẩm gỗ 1,9 tỷ USD, tăng 22,4%; hàng điện tử và linh kiện máy tính 1,7 tỷ USD, tăng 23,0%...

Riêng giày dép các loại tăng trưởng thấp hơn, đạt 3,2 tỷ USD và tăng 9,9%


Theo baothuongmai
Báo cáo phân tích thị trường