Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá điều xuất khẩu tiếp tục tăng
04 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2007, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 15,07 nghìn tấn với trị giá 66,44 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 9,33% về trị giá so với tháng 9/2007; tăng 17,6% về lượng và tăng 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 10/2007, cả nước xuất khẩu được 124,17 nghìn tấn hạt điều với kim ngạch đạt 524 triệu USD, tăng 18,87% về lượng và tăng 25,87% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006.

Còn trong 10 ngày đầu tháng 11/2007, lượng hạt điều xuất khẩu của nước ta đạt 4,17 nghìn tấn với trị giá 18,75 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 25,84% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá điều xuất khẩu vẫn trong xu hướng tăng. Trong 10 ngày đầu tháng 11/2007, giá điều xuất khẩu trung bình của cả nước đạt 4.498 USD/T, tăng 1,37% so với tháng 9/2007; tăng 12% so với đầu năm 2007 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10/2007, lượng điều xuất khẩu của nước ta vào một số thị trường chủ lực như Mỹ, Hà Lan, Australia, Đức tiếp tục tăng mạnh, lần lượt tăng 297,4%; 190,3%; 201,8% và tăng 299% so với tháng trước đó. Ngoài ra, đây cũng là những thị trường có mức tăng khá ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, trong tháng 10/2007, lượng điều xuất sang thị trường Trung Quốc và Anh lại giảm khá mạnh, lần lượt giảm tới 35,1% và giảm 127,79% so với tháng 9/2007.

Tính đến hết tháng 10/2007, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của nước ta, đạt 42,85 nghìn tấn, tăng 19,74% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 35,5% tổng lượng điều xuất khẩu của cả nước. Ngoài ra, trong 10 tháng đầu năm 2007, lượng điều xuất khẩu sang một số thị trường chủ lực khác như Hà Lan, Anh, Đức, Nga, Canada… cũng tăng khá so với cùng kỳ năm 2006. Ngược lại, lượng điều xuất sang Trung Quốc và Australia trong 10 tháng qua lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường