Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các tỉnh Đông Nam Bộ trúng mùa điều
19 | 11 | 2007
- Các tỉnh Đông Nam Bộ hiện có trên 260.000 ha điều, chiếm 65% tổng diện tích điều cả nước. Một số tỉnh có diện tích điều tập trung là: Bình Phước trên 120.000 ha, Đồng Nai trên 60.000 ha, Đắk Nông gần 30.000 ha. ^Năm nay, các tỉnh Đ ông Nam Bộ trúng mùa điều, đời sống đồng bào miền núi được cải thiện đáng kể.

Với năng suất bình quân 12 tạ/ha và giá tiêu thụ 17.000 đồng/kg hạt, nông dân có thể thu trên 20 triệu đồng/ha, Những người thâm canh giỏi có thể đạt trên 30 triệu đồng/ha, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Điều là loại cây thích nghi với đất bạc màu, chịu được khô hạn và khí hậu khắc nghiệt, không đòi hỏi chế độ chăm sóc công phu. Vì vậy cây điều đang trở thành cây công nghiệp lâu năm chủ lực của các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, diện tích điều tại địa phương tăng lên rất nhanh nhờ hiệu quả kinh tế thiết thực, có khả năng đạt đến 140.000 ha vào năm 2010. Các huyện có diện tích điều tập trung lớn nhất của Bình Phước gồm: Phước Long, Bù Đăng, Thị xã Đồng Xoài, Đồng Phú...

Để giúp nông dân khai thác tốt lợi thế cây điều nhằm, tăng thêm nguồn hàng hóa quan trọng phục vụ chế biến xuất khẩu, các tỉnh Đông Nam Bộ đang xây dựng những chương trình cụ thể nhằm phát triển và thâm canh điều theo hướng khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khuyến khích thay đổi cơ cấu giống nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng điều nguyên liệu. Đặc biệt, các tỉnh khuyến khích nông dân tăng nhanh diện tích trồng các giống điều cao sản chất lượng cao từ tỉ lệ 30% hiện nay lên 50% diện tích trồng điều cao sản vào năm 2010. Riêng hai huyện đông đồng bào dân tộc của tỉnh Bình Phước là Phước Long và Bù Đốp vụ điều 2007 - 2008 đã trồng thêm 2.000 ha điều. Ngoài ra, với việc xen canh ca cao dưới tán điều đang được thực nghiệm có kết quả tại các tỉnh Đông Nam Bộ cũng mở ra một tương lai mới cho loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này./.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường