Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bảo hộ thương hiệu chè Tân cương: tăng giá trị sản phẩm
05 | 12 | 2007
Chè Tân Cương - Thái Nguyên là một sản phẩm nổi tiếng từ lâu đời, gắn liền với địa danh Tân Cương được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để bảo hộ tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông sản nổi tiếng này, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” cho sản phẩm chè Tân Cương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo hộ cho những sản phẩm nông sản nổi tiếng, từ năm 2006, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Thái Nguyên, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT)... đã điều tra, thu thập số liệu, đánh giá và hoàn thiện cơ sở khoa học phục vụ cho việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho chè Tân Cương - Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài "hoàn thiện cơ sở dữ liệu và thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho chè Tân Cương", từ tháng 6 năm 2007, UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tính đặc thù của chè Tân Cương để làm thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Với hàng trăm kết quả thí nghiệm và nhiều cuộc hội thảo các nhà khoa học đã chỉ ra các điều kiện ảnh.

Chè Tân Cương là một trong 11 sản phẩm của VN đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. UBND thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý, hướng dẫn khai thác, bảo hộ và phát triển giá trị tài sản đối với chỉ dẫn địa lý "Tân Cương". Chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" cho sản phẩm chè được trồng và chế biến tại địa bàn 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân và Phúc Trìu với tổng diện tích 4.861,8 ha

hưởng quyết định đến chất lượng đặc thù của chè Tân Cương. Ngoài các yếu tố khí hậu, đất trồng và tập quán canh tác, yếu tố bức xạ được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là yếu tố quyết định đến chất lượng chè Tân Cương Thái Nguyên. Trên cơ sở đó ngày 20/9/2007, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số: 1144/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" số 00013 cho sản phẩm chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quyết định giao cho UBND thành phố Thái Nguyên là đơn vị quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Cương, và xác định chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" được bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ VN từ ngày ký quyết định.

Để gìn giữ và phát huy giá trị của sản phẩm chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè. Theo quy chế này, người sử dụng chỉ dẫn địa lý phải đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng và tính chất đặc thù của sản phẩm chè khi gắn chỉ dẫn địa lý "Tân Cương". Người sử dung được ghi tên riêng của tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân mình dưới phần chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" để phân biệt sản phẩm hàng hóa của cơ sở mình với cơ sở khác. Quy chế cũng quy định người sử dụng không được chuyển giao sử dụng Giấy chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Đặc biệt, người sử dụng chỉ dẫn địa lý vi phạm quy chế này sẽ bị đình chỉ việc sử dụng một thời gian hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp. Người sử dụng cũng có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường