Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 3/1: giá cao nhất của 10 tháng
05 | 01 | 2008
Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tăng tới mức cao nhất của 10 tháng nay do hoạt động mua tích cực từ các quỹ hàng hoá khi thấy giá dầu mỏ vượt mức 100 USD/thùng. Đường trắng cũng cao tới mức giá cao nhất của 9 tháng nay.
Tại New York, đường thô kỳ hạn tháng 3/08 giá tăng 41 điểm lên 11,14 US cent/lb, trong khi kỳ hạn tháng 5/08 tăng 37 điểm lên 11,40 US cent/lb. Trong ngày, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/08 có lúc đạt mức cao nhất của 10 tháng, 11,28 US cent/lb.
Giá đường thế giới:
Loại/kỳ hạn
3/1
+/-
ICE
Đường thô, tháng 3/08
11,14
+ 0,41
tháng 5/08
11,40
+ 0,37
Liffe
Đường trắng, tháng 3/08
322,40
+ 9,40
tháng 5/08
326,50
+ 9,50


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường