Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường tôm Mỹ tuần 14-18/1/2008
23 | 01 | 2008
Thị trường tôm chân trắng Châu Á cỡ 16/20 tăng mạnh, một số chào hàng có giá cao hơn. Các cỡ tôm 21/25 và 26/30 đã có doanh số bán tốt. Cân đối thị trường của tôm chân trắng khá vững chắc trong khi tình hình mua bán khá im ắng.

Tôm chân trắng : tôm chân trắng nuôi của Mêhicô cỡ 16/20 và 21/25 có thị trường vững và nhu cầu nhiều .

Thị trường tôm chân trắng Châu Á cỡ 16/20 cũng lên mạnh, một số chào hàng có giá cao hơn.

Các cỡ tôm 21/25 và 26/30 đã có doanh số bán tốt. Cân đối thị trường của tôm chân trắng khá vững chắc trong khi tình hình mua bán khá im ắng.

Tôm sú : Thị trường không chắc chắn, nhu cầu mua hàng khá tẻ nhạt.

Tôm nước ngọt : Nguồn cung cấp không đủ so với nhu cầu hiện tại nên thị trường khá vững.

Tôm giá trị gia tăng : Tôm chân trắng chín cỡ 31/40 có thị trường vững, một số chào hàng có giá cao hơn. Cân đối thị trường tôm chín khá tốt. Các cỡ tôm chín GTGT còn lại cũng có thị trường tốt.

Tôm vùng Vịnh trong nước : Nhu cầu còn ít sau ngày lễ. Tuy vậy, nguồn cung cấp không có sẵn nên thị trường khá vững.

Thị trường tôm PUD : Không thể hiện rõ xu hướng nhưng không thu hút sự quan tâm của khách mua hàng.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường