Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 11 giảm 14%
19 | 01 | 2008
Nhập khẩu tôm trong tháng 11/2008 của Mỹ giảm 14% về khối lượng, khiến nhập khẩu mặt hàng này trong 11 tháng giảm 5% hoặc thấp hơn 29 nghìn tấn (58 triệu pao) so với cùng kỳ 2006.

Thái Lan, nhà cung cấp tôm lớn nhất của Mỹ, trong tháng 11 đã giảm XK sang thị trường này 9%, nhưng tính cả 11 tháng lại bằng với cùng kỳ.

Nhập khẩu tôm của Mỹ từ Trung Quốc tiếp tục thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là nhà cung cấp tôm lớn thứ 2 cho Mỹ trong năm 2006, nhưng nay đã xuống vị trí thứ 4.

Nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 11/2007 so với cùng kỳ 2006 từ hầu hết các nước đều ạut giảm, nhiều nước bị sụt giảm đáng kể, đó là Êcuađo, Mêhicô, Ấn Độ và Bănglađét.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, chỉ có một số rất ít các nước cung cấp hàng đầu đã tăng xuất khẩu sang cho Mỹ trong năm 2007.

11 tháng đầu năm, nhập khẩu tôm vỏ của Mỹ giảm 7,3%, đặc biệt là nhập khẩu tôm vỏ từ Mêhicô trong tháng 11/2008 giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là khối lượng nhập tôm vỏ cỡ lớn theo mùa vụ rất quan trọng đối với Mỹ. Cũng 11 tháng đầu năm, nhập khẩu tôm thịt tăng lên, trong khi nhập khẩu tôm chín và tôm bao bột bánh mì lại giảm mạnh.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường