Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thuỷ sản vào Nhật giảm mạnh
07 | 01 | 2009
Nhập khẩu thuỷ sản vào Nhật trong tháng 11/2008 giảm 12,1% xuống 181.307 tấn, trị giá 116,89 tỉ Yên, giảm 11,8%.

Nhập khẩu tôm của Nhật cũng sụt giảm kỷ lục 20% xuống 17.090 tấn trị giá 164,39 triệu Yên (giảm 25,7%), vì đồng yên tăng giá và giá bán tại nơi sản xuất giảm. Nhập khẩu tôm từ châu Á giảm 14,5% xuống 13.812 tấn, trong đó tôm nhập từ Trung Quốc giảm 51,8% xuống 1.530 tấn.
Nhập khẩu thủy sản vào Nhật giảm mạnh trong tháng 11/2008 vì nhu cầu đối với thuỷ sản trên toàn cầu đều giảm. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật ngày 22/12/2008, cả xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật đều giảm mạnh so với năm ngoái, do kinh tế toàn cầu suy thoái. Xuất khẩu của Nhật đã giảm 26,7% so với năm 2007, mức giảm kỷ lục hàng tháng kể từ tháng 1/1979 khi bộ này bắt đầu thống kê về hoạt động xuất nhập khẩu thuỷ sản. Nhập khẩu cũng giảm lần đầu tiên kể từ 14 tháng qua.

Xuất khẩu nói chung giảm hơn 26% đạt 3.326,6 tỉ Yên, nhập khẩu đạt 5.550 tỉ Yên, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái vì nhu cầu giảm và đồng Yên tăng giá.

Sự thay đổi nhanh chóng môi trường kinh doanh cũng ảnh hưởng tới thương mại thực phẩm, đẩy kim ngạch xuất khẩu giảm 19,3% xuống 31.479 triệu Yên và nhập khẩu giảm 10,3% xuống 480.831 triệu Yên. Xuất khẩu thực phẩm sang Mỹ giảm 14,3%, còn xuất khẩu thực phẩm sang các nước châu Á giảm 21,8%.

Nhập khẩu thuỷ sản giảm 12,1% xuống 181.307 tấn, trị giá 116,89 tỉ Yên, giảm 11,8%. Nhập khẩu từ Mỹ giảm 1,5% về lượng, nhưng giá trị nhập khẩu tăng 22,2% vì giá bán tăng.

Nhập khẩu từ các nước châu Á giảm 14,5% xuống 96.113 tấn, trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 11,6% về khối lượng.

Nhập khẩu tôm, hạng mục nhập khẩu đơn lẻ lớn nhất của Nhật cũng sụt giảm kỷ lục 20% xuống 17.090 tấn trị giá 164,39 triệu Yên (giảm 25,7%), vì đồng yên tăng giá và giá bán tại nơi sản xuất giảm.

Nhập khẩu tôm từ châu Á giảm 14,5% xuống 13.812 tấn, trong đó tôm nhập từ Trung Quốc giảm 51,8% xuống 1.530 tấn.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường