Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đưa trái cây vào thị trường Hong Kong
16 | 07 | 2007
Đoàn đại biểu Hiệp hội trái cây VN do Tiến sĩ Võ Mai, chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu vừa có cuộc gặp gỡ, giao lưu với hơn 10 công ty tiêu thụ trái cây, rau quả của đặc khu hành chính Hong Kong để giới thiệu thế mạnh và tình hình phát triển trái cây, rau quả ở VN với hy vọng mở ra hướng mới cho các nhà sản xuất VN xuất khẩu sang thị trường Hong Kong

Đoàn đại biểu Hiệp hội trái cây VN do Tiến sĩ Võ Mai, chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu vừa có cuộc gặp gỡ, giao lưu với hơn 10 công ty tiêu thụ trái cây, rau quả của đặc khu hành chính Hong Kong để giới thiệu thế mạnh và tình hình phát triển trái cây, rau quả ở VN với hy vọng mở ra hướng mới cho các nhà sản xuất VN xuất khẩu sang thị trường Hong Kong. Bà Võ Mai cho biết, qua khảo sát các chợ đầu mối ở Hong Kong, đoàn nhận thấy đây là thị trường tiêu thụ lớn, khoảng cách địa lý giữa VN và Hong Kong gần nhau nên thuận lợi về mặt vận chuyển, điều kiện khí hậu cũng thuận lợi cho việc bảo quản hàng hoá. Tuy nhiên, quy mô sản xuất ở VN chưa lớn, đầu tư còn ít nên cần thiết phải tổ chức sản xuất lớn, theo hướng chuyên canh một sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

http://www.tuoitre.com.vnBáo cáo phân tích thị trường