Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam cam kết thực hiện hài hòa thủ tục dự án ODA
16 | 05 | 2008
Chiều 15/5 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhóm 6 ngân hàng quốc tế đã ký cam kết phối hợp thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng về hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển (ODA), đảm bảo hài hòa thủ tục về các dự án này.

Nhóm 6 ngân hàng quốc tế bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nêu rõ việc các nhà tài trợ cùng cam kết áp dụng, tuân theo hướng dẫn trong Quyết định 48 sẽ góp phần rút ngắn tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án ODA.

Quyết định 48 hướng dẫn chung về nghiên cứu khả thi, tuân thủ chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế nhằm mục đích hài hòa các thủ tục và chính sách về chuẩn bị, thẩm định và đánh giá các dự án ODA.

Quyết định cũng đưa ra những yêu cầu tối thiểu về chất lượng và mức độ chi tiết của nghiên cứu khả thi, giúp các chủ đầu tư, chuyên gia tư vấn và đơn vị liên quan khác nâng cao chất lượng hồ sơ dự án, làm cơ sở lập kế hoạch và thực hiện dự án./.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường