Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sản lượng chè của Ấn Độ và một số nước 5 tháng đầu năm 2008
30 | 07 | 2008
Trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng chè thế giới giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 602,4 triệu kg.
Dưới đây là tình hình sản lượng của một số nước:
1) Ấn Độ
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Chè Ấn Độ, sản lượng chè của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 240,2 triệu kg, tăng 6,1% so với 226,4 triệu kg cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng chè tại khu vực miền Nam tăng 13,6% lên 97,4 triệu kg và phía Bắc tăng 1,6% lên 142,9 triệu kg.
2) Một số nước khác
Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, Kenya đã sản xuất 134,6 triệu kg chè, giảm 21,5% so với 171,5 triệu kg cùng kỳ hăn ngoái. Trong khi đó tại Sri Lanka, sản lượng lại tăng 20% lên 144 triệu kg và Bănglađét tăng 3,1% lên 10,3 triệu kg.
Còn tại Zimbabwe, sản lượng chè từ đầu năm đến hết tháng 3 giảm 34,8% xuống 4,5 triệu kg. Sản lượng chè tại Uganđa và Tanzania đồng loạt giảm với lần lượt 32,2% và 10,1% xuống 6,3 triệu kg và 10,7 triệu kg.
Ở Malawi, tính đến hết tháng 4/08, sản lượng chè giảm còn 25,9 triệu kg so với 26,7 triệu kg của 4 tháng đầu năm 2007.Sản lượng chè của Indonesia 4 tháng đầu năm nay đạt 25,9 triệu kg.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường