Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
     

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ TRIỂN VỌNG 2011

Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2010 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2011.

Báo cáo được chia thành 4 phần chính: i) Tình hình sản xuất cà phê trong nước năm 2010; ii) Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2011; iii) Thị trường cà phê thế giới năm 2010; iv) Triển vọng thị trường cà phê năm 2011.

“Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2010 và Triển vọng 2011” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 24/01/2011
- Số trang: 70 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.500.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Trương Hồng Kim - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:


LỜI TỰA

TỔNG LƯỢC

PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010

PHẦN I: SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1.1 Sản lượng cà phê năm 2010
1.2 Diện tích canh tác và tình trạng cây cà phê già cỗi
1.3 Một số vấn đề đáng chú ý trong ngành cà phê trong năm 2010
1.3.1 Các vấn đề về sản xuất
1.3.2 Hệ thống thu mua, tiêu thụ cà phê chưa hoàn chỉnh và thiếu bền vững
1.3.3 Mô hình công tư phối hợp vì một ngành cà phê bền vững
1.3.4 Tạm trữ cà phê

PHẦN 2: XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NĂM 2010
2.1 Tình hình xuất khẩu
2.2 Diễn biến giá cà phê Việt Nam và thế giới năm 2010
2.3 Xuất khẩu cà phê theo chủng loại
2.4 Xuất khẩu Cà phê theo thị trường
2.4.1 Mười thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam truyền thống
2.4.2 Mười thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất
2.5 Lợi thế tương đối hiện hữu (RCA)
2.5 Chỉ số chuyên môn hóa xuất khẩu (ES)
2.6 Chỉ số cường độ thương mại (TI)

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
3.1 Sản xuất cà phê thế giới 2010
3.2 Tiêu dùng cà phê thế giới
3.3 Giá cà phê thế giới 2010

PHẦN 4: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NĂM 2010
4.1 Triển vọng cung sản xuất Cà phê của Việt Nam và thế giới
4.1.1 Triển vọng cung cà phê của Brazil
4.1.2 Triển vọng cung cà phê của Việt nam
4.2 Triển vọng thị trường xuất khẩu cà phê của thế giới
4.3 Các thị trường triển vọng cho xuất khẩu cà phê Việt Nam

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Sản lượng cà phê Việt Nam 2010 và dự báo 2011
Đồ thị 2: Diện tích cà phê Việt Nam
Đồ thị 3: Cơ cấu cà phê Viêt Nam theo độ tuổi năm 2007
Đồ thị 4: Tương quan giá cà phê thế giới và giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam
Đồ thị 5: Tương quan giá cà phê xuất khẩu và giá thu mua trong nước
Đồ thị 6: Tương quan xuất khẩu cà phê Việt Nam và cầu thế giới theo chủng loại
Đồ thị 7: Kim ngạch nhập khẩu cà phê từ Việt Nam năm 2010
Đồ thị 8: Các thị trường có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cà phê cao nhất
Đồ thị 9: Sản lượng cà phê thế giới 2010
Đồ thị 10: Cơ cấu nguồn cung cà phê thế giới năm 2010
Đồ thị 11: Tổng tiêu dùng cà phê thế giới giai đoạn 2000-2010
Đồ thị 12: Tiêu dùng cà phê bình quân đầu người tại các quốc gia sản xuất cà phê chính
Đồ thị 13: Lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại một số quốc gia phát triển
Đồ thị 14: Giá giao dịch cà phê Robusta và Arabica tại thị trường New York giai đoạn 1998-2010
Đồ thị 15: Giá giao dịch cà phê Robusta và Arabica tại thị trường New York các tháng năm 2010
Đồ thị 16: Giá giao dịch các loại cà phê khác tại thị trường New York các tháng năm 2010
Đồ thị 16: Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn và có tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2006-2009
Đồ thị 17: Các thị trường triển vọng cho xuất khẩu cà phê Việt Nam
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt nam giai đoạn 2006-2010
Bảng 2: Các thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất
Bảng 3: Cạnh tranh xuất khẩu của cà phê Việt Nam trên các thị trường chính
Bảng 4: RCA trong ngành cà phê của Việt Nam so với một số nước trên thế giới giai đoạn 2005-2009
Bảng 5: Chỉ số chuyên môn hóa xuất khẩu Việt Nam với 10 quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới
Bảng 5: Sản lượng cà phê Brazil giai đoạn 2007-2010
Bảng 6: Các thị trường triển vọng cho xuất khẩu cà phê thế giới năm 2011
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)