Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 3/2012

Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012”.  

Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê trong nước và thế giới 9 tháng đầu năm 2012 và triển vọng thị trường những tháng tiếp theo trong năm 2012.

 

Báo cáo gồm những phần chính:
• Tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường cà phê trong nước và quốc tế
• Thương mại cà phê thế giới 9 tháng đầu năm 2012
• Xuất khẩu cà phê Việt Nam 9 tháng đầu năm 2012
• Triển vọng thị trường cà phê Việt Nam những tháng cuối năm 2012

 

Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3/2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 26/11/2012
- Số trang: 38 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Trương Hồng Kim - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:


TỔNG LƯỢC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
 
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1.1 Tình hình sản xuất cà phê quý 3/2012
1.1.1 Niên vụ 2012/2013: Thời tiết khô hạn nhưng không ảnh hưởng đến sản lượng
1.1.2 Chi phí sản xuất không biến động mạnh
1.2 Giá tăng ổn định
1.3 Xuất khẩu tiếp tục giữ vững
 
PHẦN II. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
2.1 Tình hình sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2012/2013
2.2 Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2012/2013
 
PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ  NIÊN VỤ 2012/2013
3.1 Triển vọng sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2012/2013
3.2 Triển vọng thị trường cà phê quý 4 năm 2012
3.2.1 Triển vọng giá cà phê Robusta thế giới quý 4/ 2012
3.2.2 Triển vọng giá trên thị trường cà phê Việt Nam quý 4/2012
 
PHỤ LỤC 1
4 Số liệu Việt Nam
5 Số liệu thế giới
PHỤ LỤC 2
 

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2012/2013
Đồ thị 1: Diễn biến một số loại phân bón trong 9 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 2: Diễn biến giá xăng dầu trong 9 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 3: Diễn biến chỉ số giá CPI
Đồ thị 4: Diễn biến giá cà phê Việt Nam 9  tháng đầu năm 2012
Đồ thị 5: Chênh lệch giá giữa cà phê Arabica và Robusta 9 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 6: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam chín tháng đầu năm 2012
Đồ thị 7: Cơ cấu các thị trường xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 8: Tình hình sản xuất cà phê thế giới tính đến niên vụ 2011/2012
Đồ thị 9: Tình hình xuất khẩu cà phê một số quốc gia sản xuất chính
 

DANH MỤC CÁC BẢNG PHỤ LỤC
Bảng 1: Diện tích cà phê Việt Nam 2008-2011
Bảng 2: Sản lượng cà phê Việt Nam phân theo loại
Bảng 3: Giá trị và kim ngạch xuất  khẩu cà phê Việt Nam theo tháng
Bảng 4: Sản lượng và năng suất cà phê giai đoạn 2005-2011
Bảng 5: Giá cà phê nội địa và giá cà phê xuất khẩu theo tháng năm 2012
Bảng 6: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt nam giai đoạn 2007-2011
Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân và cà phê hòa tan (triệuUSD)
Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu cà phê Việt Nam của 10 thị trường lớn nhất (triệu USD) 9 tháng đầu năm 2012
Bảng 10: Sản lượng cà phê thế giới tại một số quốc gia sản xuất chính (000 bao)
Bảng 11: Dự trữ cà phê thế giới vào đầu kỳ theo chủng loại (000 bao)
Bảng 12: Tiêu dùng cà phê bình quân đầu người tại một số quốc gia (kg/người/năm)
Bảng 13: Giá cà phê thế giới theo chủng loại và thị trường (cent/lb) 9 tháng đầu năm 2012


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)