Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG 2012

Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2011 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2011.

Báo cáo được chia thành 3 phần chính: i) Tình hình sản xuất cà phê trong nước năm 2011; ii) Thị trường cà phê thế giới năm 2012; iii) Triển vọng thị trường cà phê năm 2012.

“Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2011 và Triển vọng 2012” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 20/02/2011
- Số trang: 40 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.500.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Trương Hồng Kim - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:


TỔNG QUAN
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1.1 Diện tích và sản lượng tiếp tục mở rộng
1.2 Thiết lập mặt bằng giá mới
1.3 Xuất khẩu được giá
1.4 Tiếp tục phụ thuộc vào một số thị trường lớn
1.5 Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch chậm
1.6 Những mối quan tâm của thị trường
 
PHẦN II. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
2.1 Tình hình sản xuất
2.2 Tiêu thụ cà phê thế giới
2.3 Diễn biến giá cà phê thế giới
 
PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ  NĂM 2012
3.1 Triển vọng sản xuất cà phê thế giới năm 2012
3.2 Triển vọng thị trường cà phê 2012
3.2.1 Triển vọng giá cà phê Robusta thế giới năm 2012
3.2.2 Triển vọng giá Việt Nam 2012
 
PHỤ LỤC 1
1 Số liệu Việt Nam
2 Số liệu thế giới
PHỤ LỤC 2 
 

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 2007-2011
Đồ thị 2: Diễn biến giá cà phê Việt Nam năm 2011
Đồ thị 3: Diễn biến xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2011
Đồ thị 4: Chênh lệch giá cà phê xuất khẩu tại cảng thành phố Hồ Chí Minh và giá Robusta trên sàn London 2011
Đồ thị 5: Cơ cấu các thị trường xuất khẩu cà phê năm 2011
Đồ thị 6: So sánh kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân và cà phê hòa tan của Việt Nam qua các năm
Đồ thị 7: Sản lượng và lượng xuất khẩu cà phê thế giới giai đoạn 2000-2011
Đồ thị 8: Cơ cấu nguồn cung cà phê thế giới năm 2011
Đồ thị 9: Lượng tiêu thụ cà phê thế giới giai đoạn 2000-2010
Đồ thị 10: Tốc độ tăng trưởng tiêu dung cà phê tại một số nhóm thị trường giai đoạn 2000-2010
Đồ thị 11: Diễn biến giá cà phê thế giới theo chủng loại
Đồ thị 12: Các kịch bản dự báo giá cà phê Robusta thế giới năm 2012
Đồ thị 13: Dự báo giá cà phê trên thị trường Đaklak năm 2012
 
 

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
Bảng 1: Diện tích cà phê Việt Nam 2008-2011
Bảng 2: Sản lượng cà phê Việt Nam phân theo loại
Bảng 3: Giá trị và kim ngạch xuất  khẩu cà phê Việt Nam theo tháng, năm 2011
Bảng 4: Sản lượng và năng suất cà phê giai đoạn 2005-2011
Bảng 5: Giá cà phê nội địa và giá cà phê xuất khẩu theo tháng năm 2012
Bảng 6: Giá cà phê nội địa và giá cà phê xuất khẩu theo tháng năm 2012
Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân phân theo chủng loại (triệu USD)
Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân và cà phê hòa tan (triệuUSD)
Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu cà phê Việt Nam của 10 thị trường lớn nhất (triệu USD) năm 2011
Bảng 10: Sản lượng cà phê thế giới tại một số quốc gia sản xuất chính (000 bao)
Bảng 11: Dự trữ cà phê thế giới vào đầu kỳ theo chủng loại (000 bao)
Bảng 12: Tiêu dùng cà phê bình quân đầu người tại một số quốc gia (kg/người/năm)
Bảng 13: Giá cà phê thế giới theo chủng loại và thị trường (cent/lb)  


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)