Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2008 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2009.
Báo cáo được chia thành 6 phần chính: i) Tình hình sản xuất cà phê trong nước năm 2008; ii) Tình hình tiêu dùng cà phê của Việt Nam; iii) Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2008; iv) Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2008; v) Thị trường cà phê thế giới năm 2008; vi) Triển vọng thị trường cà phê năm 2009.
“Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 19/032009
Bản tiếng Anh:

- Số trang: 64 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Quốc Chinh - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256/07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

LỜI TỰA

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CÁC HỘP

TỔNG LƯỢC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

PHẦN I: SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. Diện tích gieo trồng

2. Sản lượng

3. Năng suất

PHẦN 2: TIÊU DÙNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM

1. Theo vùng kinh tế

2. Theo khu vực sống

3. Theo nhóm thu nhập

PHẦN 3: XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NĂM 2008

1. Xuất khẩu theo loại Cà phê

2. Xuất khẩu Cà phê theo thị trường

2.1 Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

2.2 Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các thị trường có kim ngạch lớn hơn 5 triệu USD)

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu Cà phê có kim ngạch lớn nhất năm 2008

2. Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2008 (các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD)

3. Thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2008

3.1 Thị phần theo kim ngạch xuất khẩu của các nhóm doanh nghiệp

3.2 Thị phần theo sản lượng xuất khẩu của các nhóm doanh nghiệp

3.3 Thị phần theo giá xuất của các nhóm doanh nghiệp

3.4 Thị trường xuất khẩu chính của top 10 doanh nghiệp XK cà phê lớn nhất

PHẦN 5: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

1. Sản xuất cà phê thế giới

1.1 Top 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới năm 2008

1.2 Top 10 quốc gia tăng trưởng sản xuất cà phê lớn nhất thế giới năm 2008 (các quốc gia có sản lượng trên 20 nghìn tấn)

2. Giá Cà phê

3. Nhu cầu nhập khẩu

3.1 Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới 11 tháng năm 2008

3.2 Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất 11 tháng đầu năm 2008 (các nước có kim ngạch nhập khẩu hơn 10 triệu USD)

PHẦN 6: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NĂM 2009

1. Triển vọng cung sản xuất Cà phê của Việt Nam và thế giới

1.1 Triển vọng cung cà phê của Brazil

1.2 Triển vọng cung cà phê của Việt nam

1.3 Triển vọng cung cà phê của các nước sản xuất chính khác

2. Triển vọng giá cà phê thế giới

3. Thị trường

3.1. Các thị trường triển vọng cho xuất khẩu Cà phê thế giới năm 2009

3.2 Các thị trường chính xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 (Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản)

3.3 Các thị trường triển vọng khác cho xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Khối lượng tiêu dùng cà phê trung bình tháng theo vùng kinh tế (kg/người)

Bảng 2: Giá trị tiêu dùng cà phê trung bình tháng giữa các vùng kinh tế (1000 đồng/người)

Bảng 3: Khối lượng tiêu dùng cà phê trung bình tháng phân theo các nhóm thu nhập (kg/người)

Bảng 4: Giá trị tiêu dùng cà phê trung bình tháng giữa các nhóm thu nhập (1000 đồng/người)

Bảng 5: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt nam giai đoạn 2006-2008

Bảng 6: Bảng phân bổ cơ cấu kim ngạch xuất khẩu cà phê theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 7: Bảng phân bổ cơ cấu lượng xuất khẩu cà phê theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 8: Giá xuất khẩu cà phê theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 9: Sản lượng cà phê thế giới giai đoạn 2005-2008

Bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu cà phê của một số quốc gia chính giai đoạn 2006-2008 (triệu USD)

Bảng 11: Sản lượng cà phê Brazil giai đoạn 2005-2009

Bảng 12: Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cà phê thế giới năm 2009

Bảng 13: Ba thị trường chính xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009

Bảng 14: Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009

Bảng 15: Tỷ giá hối đoái một số đồng tiền cơ bản các tháng năm 2008

Bảng 16: Diện tích gieo trồng cà phê của Việt Nam năm 2008 (nghìn ha)

Bảng 17: Năng suất và sản lượng gieo trồng cà phê của Việt Nam giai đoain 2006- 2008 (nghìn ha)

Bảng 18: Khối lượng tiêu dùng cà phê trung bình tháng theo khu vực sống (kg/người)

Bảng 19: Giá trị tiêu dùng các loại cà phê trung bình tháng giữa các vùng kinh tế (1000 đồng/người)

Bảng 20: Giá trị tiêu dùng cà phê trung bình tháng theo khu vực sống (nghìn VND/người/tháng)

Bảng 21: Giá trị tiêu dùng cà loại cà phê trung bình tháng giữa các nhóm thu nhập (1000 đồng/người)

Bảng 22: Tình hình xuất khẩu cà phê loại chưa rang/xay của Việt Nam các tháng năm 2008

Bảng 23: Tình hình xuất khẩu cà phê đã rang của Việt Nam các tháng năm 2008

Bảng 24: Kim ngạch xuất khẩu các loại cà phê khác (HS:090190) của Việt Nam các tháng năm 2008 (nghìn USD)

Bảng 25: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 26: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các thị trường có kim ngạch lớn hơn 5 triệu USD)

Bảng 27: Top 10 nước có sản lượng cà phê cao nhất thế giới năm 2008

Bảng 28: Top 10 nước có tăng trưởng sản lượng cà phê cao nhất thế giới năm 2008

Bảng 29: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 30: Top 10 doanh nghiệp có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 31: Các thị trường chính của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam

Bảng 32: Giá cà phê Arabica Brazil tại thị trường Hoa Kỳ và Đức các tháng giai đoạn 2007-2008 (USD/tấn)

Bảng 33: Giá cà phê Robusta tại thị trường Hoa Kỳ và Pháp các tháng giai đoạn 2007-2008 (USD/tấn)

Bảng 34: Giá cà phê Arabica Colombia cà phê Arabica nhẹ khác các tháng năm 2008 (USD/tấn)

Bảng 35: Giá cà phê Arabica Brazil và Robusta thế giới giai đoạn 1999-2008 (USD/tấn)

Bảng 36: Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới 11 tháng đầu năm 2008

Bảng 37: Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới 11 tháng đầu năm 2008 (các quốc gia có kim ngạch trên 10 triệu USD)

Bảng 38: Tình hình xuất khẩu cà phê của Brazil sang Hoa Kỳ các tháng năm 2008

Bảng 39: Tình hình xuất khẩu cà phê của Indonesia sang Hoa Kỳ các tháng năm 2008

Bảng 40: Tình hình nhập khẩu cà phê của Đức các tháng năm 2008

Bảng 41: Tình hình nhập khẩu cà phê của Nhật Bản các tháng năm 2008

Bảng 42: Sản lượng cà phê của Việt Nam giai đoạn 2007-2008 và dự báo năm 2009

Bảng 43: Giá cà phê giao dịch trên thị trường New York giai đoạn 2005-2008 và dự báo năm 2009 (USD/tấn)

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Diện tích trồng cà phê của Việt Nam năm 2008 (nghìn ha)

Biểu 2: Cơ cấu diện tích trồng cà phê hai miền Việt Nam năm 2008 (%)

Biểu 3: Diện tích trồng cà phê một số tỉnh trọng điểm của Việt Nam (nghìn ha)

Biểu 4: Sản lượng cà phê của Việt Nam giai đoạn 2006-2008 (nghìn tấn)

Biểu 5: Sản lượng cà phê hai miền Việt Nam giai đoạn 2007-2008 (nghìn tấn)

Biểu 6: Năng suất cà phê của Việt Nam năm 2008 (tạ/ha)

Biểu 7: Năng suất thu hoạch cà phê các miền Việt Nam năm 2008 (tạ/ha)

Biểu 8: Tốc độ tăng tiêu dùng cà phê và tốc độ tăng dân số của Việt Nam giai đoạn 2002-2008 (%) (Năm 2002 làm gốc)

Biểu 9: Khối lượng tiêu dùng cà phê trung bình tháng theo khu vực sống (kg/người)

Biểu 10: Giá trị tiêu dùng cà phê trung bình tháng theo khu vực sống (nghìn VND/người/tháng)

Biểu 11: Tình hình xuất khẩu cà phê chưa rang (HS:09011) của Việt Nam từng tháng năm 2008

Biểu 12: Kim ngạch xuất khẩu cà phê đã rang (HS:09012) của Việt Nam các tháng năm 2008 (nghìn USD)

Biểu 13: Kim ngạch xuất khẩu các loại cà phê khác (HS:090190) của Việt Nam các tháng năm 2008 (nghìn USD)

Biểu 14: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam năm 2008 (triệu USD)

Biểu 15: Tăng trưởng nhập khẩu từ Việt Nam và thế giới của top 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam năm 2008 so với năm 2007(%)

Biểu 16: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (Triệu USD)

Biểu 17: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt kim ngạch lớn nhất năm 2008 (triệu USD)

Biểu 18: Kim ngạch xuất khẩu 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (triệu USD)

Biểu 19: Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang các thị trường chính của Top 10 các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam năm 2008 (triệu USD)

Biểu 20: Top 10 quốc gia có sản lượng cà phê cao nhất thế giới năm 2008 (nghìn tấn)

Biểu 21: Top 10 quốc gia có tăng trưởng sản lượng cà phê cao nhất thế giới năm 2008 (%)

Biểu 22: Giá giao dịch cà phê tại thị trường New York giai đoạn 1999-2008 (USD/tấn)

Biểu 23: Giá xuất khẩu cà phê của Brazil và Indonesia sang thị trường Hoa Kỳ (1/2001-12/2008) – USD/tấn

Biểu 24: Giá nhập khẩu cà phê của Nhật Bản và Đức các tháng giai đoạn 2004-2008 (USD/tấn)

Biểu 25: Giá giao dịch cà phê tại thị trường New York các tháng năm 2008 (USD/tấn)

Biểu 26: Giá giao dịch cà phê tại thị trường New York các tháng năm 2008 (USD/tấn)

Biểu 27: Lượng xuất khẩu cà phê của Brazil và Indonesia sang thị trường Hoa Kỳ (1/2001-12/2008) – Đơn vị: tấn

Biểu 28: Kim ngạch nhập khẩu cà phê của Đức và Nhật Bản (1/2001-12/2008) – USD

Biểu 29: Top 10 nước có kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất 11 tháng năm 2008 (triệu USD)

Biểu 30: Top 10 nước có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất 11 tháng đầu năm 2008 (%)

Biểu 31: Sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 2007-2008 và dự báo 2009 (%)

Biểu 32: Giá cà phê Arabica thị trường New York giai đoạn 2005-2008 và dự báo 2009 (USD/tấn)

Biểu 33: Giá cà phê Robusta thị trường New York giai đoạn 2005-2008 và dự báo 2009 (USD/tấn)

DANH MỤC CÁC HỘP

Hộp 1: Dịch bệnh phá hoại mùa cà phê

Hộp 2: Khai trương sàn giao dịch cà phê đầu tiên ở Việt Nam

Hộp 2: Doanh nghiệp cà phê đầu tiên của Việt Nam lên sàn giao dịch     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)