Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

 Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2012 và triển vọng 2013”.


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường năm 2013.

 
• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới 2012
• Triển vọng năm 2013: Xuất nhập khẩu và giá đường


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 
Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 30/01/2013

- Số trang: 69 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

DANH MỤC ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
 

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2012
1. Tương quan cung cầu đường thế giới
1.1 Sản xuất đường thế giới
1.2 Tiêu dùng đường thế giới
2. Thương mại đường thế giới
2.1 Xuất khẩu đường thế giới
2.2 Nhập khẩu đường thế giới
3. Giá đường thế giới
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2012
1. Nguyên liệu mía
2. Sản xuất và tiêu thụ đường
3. Nhập khẩu đường
3.1 Kim ngạch nhập khẩu
3.2 Thị trường nhập khẩu
4. Xuất khẩu đường
4.1 Kim ngạch xuất khẩu
4.2 Thị trường xuất khẩu
4. Biến động giá đường nội địa
 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 2013
1. Triển vọng thị trường đường thế giới
2. Triển vọng thị trường đường Việt Nam
2.1 Cung cầu đường Việt Nam
2.2 Triển vọng giá
SỐ LIỆU VIỆT NAM
PHỤ LỤC 1: Thuế suất nhập khẩu đường
PHỤ LỤC 2: Các chính sách liên quan đến ngành mía đường

 

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất mía thế giới
Đồ thị 2: Sản lượng mía thế giới
Đồ thị 3: Sản lượng đường thế giới
Đồ thị 4: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới
Đồ thị 5: Tiêu dùng đường thế giới
Đồ thị 6: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 7: Tương quan tiêu dùng – tồn kho đường thế giới
Đồ thị 8: Cung, cầu đường thế giới
Đồ thị 9: Tình hình xuất khẩu đường thế giới
Đồ thị 10: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 11: Nhập khẩu đường thế giới
Đồ thị 12: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 13: Diến biến giá đường thế giới
Đồ thị 14: Diến biến giá đường thế giới theo tháng
Đồ thị 15: Diện tích trồng mía của Việt Nam
Đồ thị 16: Năng suất, sản lượng mía của Việt Nam
Đồ thị 17: Sản lượng đường của Việt Nam
Đồ thị 18: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam
Đồ thị 19: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường
Đồ thị 20: Thị trường nhập khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2012
Đồ thị 21: Thị trường nhập khẩu đường thô của Việt Nam năm 2012
Đồ thị 22: Thị trường nhập khẩu đường khác của Việt Nam năm 2012
Đồ thị 23: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam
Đồ thị 24: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường
Đồ thị 25: Thị trường xuất khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2012
Đồ thị 26: Thị trường xuât khẩu đường thô của Việt Nam năm 2012
Đồ thị 27: Diễn biến giá đường tại một số tỉnh, thành phố
Đồ thị 28: So sánh giá đường Việt Nam và thế giới
Đồ thị 29: Dự báo giá đường trên thị trường nội địa năm 2013

 
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng mía thế giới 2000-2011
Bảng 2: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho đường thế giới 1999/00-2012/13
Bảng 3: Tổng sản lượng đường thế giới 1999/00-2012/13
Bảng 4: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 2006/07-2012/13
Bảng 5: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 2006/07- 2012/13
Bảng 6: Xuất khẩu đường thế giới 1999/00-2012/13
Bảng 7: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 2006/07- 2012/13
Bảng 8: Nhập khẩu đường thế giới 1999/00-2012/13
Bảng 9: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 2006/07-2012/13
Bảng 10: Giá đường xuất khẩu tại NewYork, LonDon, ThaiLand theo năm, 2007-2012
Bảng 11: Giá đường xuất khẩu thế giới theo tháng, 2008-2012
Bảng 12: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam 2000-2012
Bảng 13: Sản lượng và tiêu thụ đường của Việt Nam
Bảng 14: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam
Bảng 15: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường theo tháng, 01/2008-12/2012
Bảng 16: Thị trường nhập khẩu đường tinh của Việt Nam 2012
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu đường thô của Việt Nam 2012
Bảng 18: Thị trường nhập khẩu đường khác (1702) của Việt Nam 2012
Bảng 19: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam
Bảng 20: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường theo tháng, 01/2008-12/2012
Bảng 21: Thị trường xuất khẩu đường tinh của Việt Nam 2012
Bảng 22: Thị trường xuất khẩu đường khác (1702) của Việt Nam 2012
Bảng 23: Diễn biến giá đường RE bán lẻ trên thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung cầu đường thế giới năm 2013
Biểu 2: Dự báo cung cầu đường Việt Nam năm 2013
Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO
Biểu 4: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch
Biểu 5: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013
 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)