Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nigêria nhập khẩu 700.000 tấn thủy sản hàng năm
07 | 08 | 2008
Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi của Nigêria, nước này nhập khẩu khoảng 700.000 tấn thủy sản đông lạnh hàng năm để đáp ứng mức thiếu hụt sản xuất trong nước khoảng 1,45 triệu tấn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Alhaji Sayyadi Abba Ruma cho biết chính phủ Nigêria đã đặt ra kế hoạch sản xuất vào khoảng 2 tỷ tấn cá hồi nhỏ, 2 tỷ tấn cá loại vừa và thức ăn chăn nuôi thủy sản mỗi năm để bù đắp sự thiếu hụt hiện tại.
Theo vị Bộ trưởng, tình trạng nguồn lực thủy sản hiện nay ở Nigêria là do thiếu sự điều hành chặt chẽ của nhà nước và quản lý kém hiệu quả vì vậy cần phải thực hiện các chương trình kiểm tra, đánh giá và kiểm soát các nguồn lợi thủy sản nhằm đưa ngành có lợi nhuận cao này ngày một phát triển.
Ông Ruma cho biết những nỗ lực đang được tiến hành nhằm thực hiện chương trình bằng cách cung cấp những công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. Ủy ban kiểm soát chất lượng thủy sản và phòng chống bệnh dịch của Nigêria sẽ được tăng cường những quyền hạn nhằm đảm bảo rằng chất lượng hàng thủy sản của nước này được chấp nhận trên thị trường quốc tế.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường