Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường chè Việt Nam
15 | 09 | 2008
Tính chung 7 tháng đầu năm, nước ta đã xuất 63,4 nghìn tấn chè đen, đạt kim ngạch 44,4 triệu USD, mặc dù giảm 31,54% về lượng song lại tăng 17,09% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2007.
- Trong tháng 7/2008, chè đen tiếp tục là chủng loại được xuất khẩu nhìêu nhất, đạt 3,6 nghìn tấn, với kim ngạch hơn 11 triệu USD, tăng 19,63% về lượng và 34,40% về kim ngach so với tháng 6/2008.

- Đơn giá xuất khẩu trung bình chè đen trong tháng 7 đạt 1.428 USD/tấn. Thị trường nhập khẩu chủ yếu loại chè này trong tháng là Arập Xê út, Đài Loan, Hà Lan, Ai Cập, Anh.

- Đơn giá xuất khẩu trung bình loại chè xanh trong tháng 7 đạt 1.447 USD/tấn. Thị trường nhập khẩu chủ yếu loại chè này trong tháng 7/08 là Pakistan, Đài Loan, Mỹ, Nga, Nhật Bản.

- Theo số liệu thống kê, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Ấn Độ tháng 7 đạt trị giá 636.522 USD, với lượng xuất 507 tấn. Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 1.681.915 USD, với lượng xuất 1.657 tấn.

- Theo số liệu thống kê, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Anh trong tháng 7 đạt trị giá 40.502 USD, với lượng xuất 18 tấn. Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 308.209 USD, với lượng xuất 238 tấn.

- 6 tháng, giá trị xuất khẩu chè Việt Nam sang Malaysia đạt 784.896 USD, với lượng xuất 1.311 tấn.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường