Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
10 giải pháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản
16 | 01 | 2009
Ngày 14-1, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có văn bản gồm 10 nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thủy sản.

Trong 10 nội dung mà VASEP kiến nghị, đáng chú ý có các nội dung: đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng và Bộ Tài chính ban hành sớm chính sách khoanh nợ cũ đối với các doanh nghiệp chưa trả hết vốn vay với lãi suất cao trước đây, có cơ chế cho phép ngân hàng tiếp tục cho các doanh nghiệp này được vay vốn theo lãi suất thấp để duy trì và phát triển sản xuất. Áp dụng chính sách bù lãi suất vay để đạt lãi suất 0% hoặc cho doanh nghiệp xuất khẩu được vay tiền đồng Việt Nam với lãi suất vay ngoại tệ, không phải cam kết tỷ giá. Dành một khoản thích đáng (ước 15 - 17 ngàn tỷ đồng) trong gói kích cầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp thủy sản vay để mua hết nguyên liệu của nông dân, hỗ trợ nông ngư dân duy trì phát triển sản xuất.

Xem xét hoãn tăng giá điện và than để các giải pháp bình ổn giá và kích cầu có tác dụng thực tế. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất và cung cấp giống vật nuôi sạch bệnh, chất lượng cao cho nuôi thủy sản. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh ngay từ đầu niên vụ 2009 - 2010 phải yêu cầu mỗi hộ nuôi thủy sản đăng ký để được cấp phép về địa điểm nuôi, diện tích và sản lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường và xử lý nước thải, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Tiếp tục bổ sung tăng nguồn tài chính cho chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 và 2010, ưu tiên cho các hoạt động xúc tiến tại những thị trường quan trọng như EU, Nhật, Hoa Kỳ, Nga, Đông Âu và các thị trường mới khai phá...
Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường