Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bắc Cạn bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất
23 | 03 | 2009
Ðể khắc phục tình trạng suy giảm kinh tế, tiếp tục ổn định, phát triển sản xuất; vừa qua, UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị bàn giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hầu hết các doanh nghiệp Bắc Cạn hiện nay đang gặp khó khăn là thiếu vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến sản xuất đình trệ, công nhân thiếu việc làm, đời sống không ổn định.

UBND tỉnh Bắc Cạn đã đề ra một số giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như: tập trung cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng theo hướng đơn giản, thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư; ưu tiên và đáp ứng đủ, kịp thời vốn vay cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư đúng tiến độ; cải cách công tác nghiệm thu, giải ngân và xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh còn có những cơ chế đặc thù ưu tiên riêng cho những doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh như giao thông, thủy lợi, du lịch; khai thác, chế biến khoáng sản, nông lâm sản...Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường