Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
14 | 01 | 2009
Chiều 13/1, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết có hai tiêu chí để xét cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009.

Tiêu chí thứ nhất là doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký trước ngày 1/1/2009 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp thành lập mới từ ngày 1/1/2009, vốn điều lệ cũng không được quá 10 tỷ đồng.

Tiêu chí thứ hai là doanh nghiệp có số lao động sử dụng bình quân trong quý 4/2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới ba tháng.

“Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ 1/1/2008, số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày). Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý 4/2008 được xác định theo số tháng bắt đầu hoặc kết thúc làm việc cho doanh nghiệp”- Thông tư hướng dẫn.

Ông Lê Quốc Lý, Vụ trưởng Vụ Tài chính Tiền tệ, Bộ KH&ĐT ước tính sơ bộ tổng thu thuế thu nhập của các doanh nghiệp trên cả nước mỗi quý khoảng 170.000 tỷ đồng. Giảm 30% thuế, mỗi quý, ngân sách sẽ giảm 20.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, cũng được gia hạn nộp thuế.

Về cách tính giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, ông Trường cho biết, trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý 4/2008, số thuế phải nộp được xác định theo thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp hạch toán được.

Trường hợp không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp được tính bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cả năm 2008 chia cho bốn.

“Việc căn cứ vào vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp để xét giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ khóa được tình trạng doanh nghiệp lớn tìm cách điều chỉnh vốn điều lệ xuống thành doanh nghiệp vừa và nhỏ để hưởng ưu đãi”- Ông Trường nói.

Khi tự khai quyết toán thuế năm 2008, doanh nghiệp ghi bổ sung hai dòng vào trước dòng cam đoan trong tờ khai. Đối với trường hợp tự khai quyết toán thuế năm 2009, doanh nghiệp cũng chỉ việc viết tay bổ sung hai dòng vào trước dòng cam đoan: Số thuế tôi được miễn là bao nhiêu và số thuế còn lại tôi cam đoan sẽ xin nộp vào thời điểm do doanh nghiệp tự khai nhưng không quá mức quy định là 9 tháng.

Làm gì để được giãn thuế?

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế thu nhập tạm tính của các hoạt động sản xuất nêu trên với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động sản xuất chế biến được gia hạn xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến được gia hạn trên tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2008.

Thời gian gia hạn nộp thuế tính tạm nộp của doanh nghiệp các quý 1, 2, 3 và 4 của năm 2009 chậm nhất là lần lượt vào các thời điểm 29/1/2010, 29/4/2010, 20/7/2010 và 29/10/2010.

Để được gia hạn, doanh nghiệp lập tờ khai thuế thu nhập tạm tính hàng quý theo quy định hiện hành. Tại dòng cam kết trong tờ khai doanh nghiệp phải ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế sau khi đã được gia hạn.

Khi kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 4/2008 và hàng quý năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý.

“Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế thu nhập được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo quy định.



Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường