Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một số ngành hàng
06 | 02 | 2009
Thông tư 12/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh, với 6 ngành được giãn nộp thuế thu nhập.

Theo Thông tư 12/2009/TT-BTC, 6 ngành được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 gồm: Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; Xây dựng, lắp đặt; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh lương thực; Kinh doanh phân bón. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

Theo đó, số thuế của quý I/2009 sẽ được gia hạn nộp thuế đến 30/1/2010. Số thuế của quý II được gia hạn đến 30/4/2010; quý III gia hạn đến 30/7/2010 và quý IV gia hạn đến 30/10/2010.

Theo quy định, việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai ngay trong quý I/2009.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng quyết định giảm 30% thuế thu nhập của quý IV/2008 và của cả năm 2009 nhằm tháo gỡ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn. Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của quý IV/2008 bằng 30% số thuế thu nhập phải nộp của quý IV/2008. Còn số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế thu nhập phải nộp của năm.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3 tới.Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử
Báo cáo phân tích thị trường