Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chậm nhất 28/2 phải hoàn trả tiền thuế TNCN
23 | 02 | 2009
Công văn của Bộ Tài chính vừa gửi các bộ, ngành cho biết, các đơn vị liên quan phải hoàn trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chậm nhất là vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 2/2009.

Công văn số 1823 vừa được Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký nêu rõ. “Thời hạn giãn nộp thuế TNCN từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009; các khoản được hoàn trả bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú; thu nhập chịu thuế TNCN có được từ doanh thu hoạt động kinh doanh phát sinh; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán)”.

“Đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế nhưng chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước phảị có trách nhiệm thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ theo trình tự (lập bảng kê, thông báo cho các cá nhân tới nhận lại số thuế đơn vị đã tạm khấu trừ). Thời điểm thoái trả số thuế đã khấu trừ chưa nộp ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày làm việc cuối cùng của tháng 02/2009”-

Trong thông báo này gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính nhấn mạnh, từ ngày ban hành Thông tư 27 đến hết ngày 31/5/2009, các đơn vị chi trả thu nhập không được giữ số thuế TNCN của đối tượng được giãn nộp thuế mà phải chuyển trả lại.

Trường hợp đã khấu trừ thuế, cá nhân có thu nhập thuộc đối tượng được giãn nộp thuế, đã nộp tiền thuế được giãn vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế căn cứ chứng từ đã nộp ngân sách, chủ động thông báo đến tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn trả lại tiền thuế...

Mặc dù các cục thuế và chi cục thuế địa phương tỏ ra e ngại việc hoàn trả sau này sẽ khiến cho việc thu lại sẽ rất khó khăn, nhất là đối những cá nhân có thu nhập không thường xuyên thuộc diện được giãn thuế, trao đổi với Tiền Phong ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Thuế TNCN Tổng cục Thuế cho rằng các đơn vị cấp dưới không nên quá băn khoăn.

“Việc giãn thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu. Bản thân các đơn vị chi trả thu nhập không phải lo, Bộ Tài chính bảo hoàn trả thì cứ trả”. Việc hoãn, giãn hay miễn hẳn thuế TNCN không phải nộp, theo ông Trường, cần chờ Quốc hội tính…Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường