Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông nghiệp
19 | 02 | 2009
Danh sách các báo cáo thị trường:
TTTên n phm Loi Ngày phát hành S trang Giá bán
1 Báo cáo đặc biệt: Triển vọng thị trường trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu Tiếng Việt 06/11/200850 1.000.000VND
2 Báo cáo Nông nghiệp Việt Nam 7 tháng đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới Tiếng Việt 20/08/2008 85 500.000VND
3 Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2007 và Trển vọng 2008 Tiếng Việt 11/02/2008 198 500.000 VND
Tiếng Anh
17/03/2008
189 55 USD
4 Bản tin điện tử tuần: Thị trường và Thương mại Nông nghiệp Trung Quốc Tiếng Việt Hàng tuần NA200.000VND

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: www.agro.gov.vn hoặc www.ipsard.gov.vn
B phn dch v khách hàng: Nguyễn Thị Thu Hà ĐT: 84 4 39725153 – Fax: 84 4 39726949 Email: banhang_agro@yahoo.comBáo cáo phân tích thị trường