Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
100% nông dân phải được đào tạo
12 | 03 | 2009
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các bộ, ngành liên quan đến việc xây dựng “Đề án khuyến nông-khuyến lâm-khuyến ngư giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020” ngày hôm 11-3.

Phó Thủ tướng cho rằng 100% người làm nông nghiệp đều phải được đào tạo về kiến thức làm nông, kiến thức quản lý kinh tế một cách bài bản. Bộ NN&PTNT phải sớm hoàn thiện đề án, hướng đến trọng tâm là nông nghiệp, nông dân và nông thôn với các nghề nghiệp chính là trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, kể cả các hình thức chuyển đổi theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.Nguồn: Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường