Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ đào tạo nghề cho 1 triệu nông dân
11 | 02 | 2009
Đào tạo nghề cho nông dân vừa là trách nhiệm vừa là yêu cầu rất bức bách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn của nước ta. Giải quyết tốt vấn đề đào tạo nghề và tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người nông dân cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tháo gỡ một nút thắt quan trọng trong vấn đề an sinh xã hội hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp ngày 10/2 tại Trụ sở Chính phủ để chuẩn bị cho Hội nghị Đào tạo nghề cho nông dân.

Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra những nguyên nhân chính gây nên sự bất cập trong công tác đào tạo nghề đối với  nông dân hiện nay. Đó là công tác thông tin tuyên truyền về tận thôn, xóm, xã để bà con nông dân hiểu và tìm học các nghề cho bản thân còn rất hạn chế, vì vậy, lao động ở nông thôn chưa tích cực tham gia học nghề.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề cho nông dân còn rất thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo đang bị mất cân đối.

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều địa phương hiện nay chưa quan tâm đúng mức tới dạy nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn, mạng lưới cơ sở cấp huyện còn mỏng (50% số huyện chưa có trung tâm dạy nghề).

Chương trình đào tạo nghề chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở các vùng miền và thiếu tính linh hoạt. Các cơ chế cứng nhắc, kém hấp dẫn nên không thu hút được giáo viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc kinh nghiệm sản xuất về dạy cho nông dân.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, dạy nghề đã góp phần thay đổi quy mô sản xuất từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, thay đổi cơ cấu ngành nghề sản xuất, chuyển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và thương mại và xuất khẩu lao động.

Vì vậy, cần huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia dạy nghề cho người dân, thu hút các giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế về sản xuất và tay nghề cao. Cần định hướng và tuyên truyền cho người nông dân nhận thức sâu sắc rằng, nếu có nghề, có kinh nghiệm sản xuất sẽ có cơ hội thoát nghèo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành xây dựng Đề án đào tạo nghề cho 1 triệu nông dân nước ta. Cụ thể, cần thành lập ngay Tổ công tác nghiên cứu và thành lập Đề án.

Thành phần gồm: Tổ trưởng là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc, các tổ phó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long. Thứ trưởng các Bộ Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Hội Nông dân Việt Nam là thành viên của Tổ công tác.

Đề án này phải được hoàn thiện và trình Chính phủ đầu tháng 4/2009, căn cứ vào đó Chính phủ sẽ ra Nghị quyết về vấn đề này.

Giai đoạn 2008-2015 và đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 40% năm 2015 và 50% vào năm 2020.Nguồn: chinhphu.vn
Báo cáo phân tích thị trường