Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
30 triệu USD để phát triển nông nghiệp
26 | 09 | 2007
Ngày 14/3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định khoản vay trị giá 30 triệu USD, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Khoản vay này sẽ giải quyết các vấn đề then chốt theo 3 lĩnh vực chính bao gồm nghiên cứu nông nghiệp, khuyến nông và các chương trình đào tạo về nông thôn.

Để thúc đẩy nghiên cứu nông nghiệp và các khóa đào tạo năng lực, khoản vay sẽ hỗ trợ các đề xướng nghiên cứu đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn của ngành, hỗ trợ các khoá đào tạo nâng cao và các nghiên cứu... cho cán bộ tại các viện nghiên cứu nông nghiệp, đồng thời nâng cấp các thiết bị thí nghiệm và thiết bị nghiên cứu tại một số viện nghiên cứu chọn lọc.

Khoản vay cũng cải thiện tiếp cận của nông dân với các dịch vụ khuyến nông, thông tin, và giáo dục tại phần lớn các khu vực vùng cao và hẻo lánh của 5 tỉnh Đắk Nông, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Nam, và Thanh Hóa.

Khoản vay này được trích từ Quỹ Phát triển châu Á, có kỳ hạn 32 năm, bao gồm 8 năm ân hạn. Mức lãi suất được tính 1% trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo.

Chính phủ sẽ đóng góp 10 triệu đô la Mỹ. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2011.

 


Báo cáo phân tích thị trường