Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cao su
20 | 02 | 2009
Danh sách các báo cáo cao su:
TTTên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
1 Báo cáo thường niên ngành hàng cao su Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 Tiếng Việt 10/02/2009
 1.000.000VND
Tiếng Anh    

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: www.agro.gov.vn hoặcwww.ipsard.gov.vn

B phn dch v khách hàng: Nguyễn Thị Thu Hà ĐT: 84 4 39725153 – Fax: 84 4 39726949 Email: banhang_agro@yahoo.comBáo cáo phân tích thị trường