Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hồ tiêu
20 | 02 | 2009
Danh sách các báo cáo hồ tiêu:
TTTên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
1 Báo cáo thường niên ngành hàng hồ tiêu năm 2008 và triển vọng 2009 Tiếng Việt 04/03/2009
Tiếng Anh

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: www.agro.gov.vn hoặcwww.ipsard.gov.vn

B phn dch v khách hàng: Nguyễn Thị Thu Hà ĐT: 84 4 39725153 – Fax: 84 4 39726949 Email: banhang_agro@yahoo.comBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ