Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
1.200 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sóc Trăng
03 | 02 | 2009
Theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 đạt từ 11% -12,5%, tỉnh Sóc Trăng đã dành 1.200 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh sản xuất.

Theo đó, tỉnh chủ yếu tập trung cho ngành chế biến thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; sẽ có các chính sách kích cầu như: miễn giảm thuế, hỗ trợ vốn để các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hoàn thiện công tác quản lý nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa nhằm tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Được biết, Sóc Trăng cũng sẽ đa dạng hóa đầu tư định hướng phát triển các ngành sản xuất giày dép, may mặc, chế biến gỗ, cơ khí lắm ráp và hóa dược để không quá phụ thuộc vào mặt hàng thủy sản.Nguồn: www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường