Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bàn biện pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, tôm nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long
13 | 02 | 2009
Ngày 12-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn biện pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, tôm nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình liên kết giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ tôm và cá tra tại các tỉnh vùng ÐBSCL, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề xuất ba mô hình liên kết bốn nhà. Cụ thể từ mô hình liên hợp sản xuất cá sạch AGRIFISH đề xuất mô hình liên kết hoàn thiện giữa hộ nuôi cá với nhà máy chế biến, giữa nhà máy với trung tâm giống, công ty thuốc, thức ăn, ngân hàng thông qua các hợp đồng; mô hình hợp tác xã nuôi tôm và mô hình liên hiệp sản xuất tôm bền vững FAQUIMEX (Bến Tre) hướng tới  bảo lãnh cung cấp giữa nhà máy chế biến với các dịch vụ đầu vào cho người nuôi, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm giữa nhà máy với người nuôi, bảo trợ cung cấp tài chính tín dụng giữa nhà máy và ngân hàng, bảo hiểm giữa nhà máy và công ty bảo hiểm. Ðồng thời đề xuất các giải pháp tiêu thụ tôm và cá tra, bao gồm việc quan tâm mở rộng phát triển thị trường nội địa trong bối cảnh thị trường thế giới bị thu hẹp; hỗ trợ theo phương thức giao hàng tại kho ngoại quan; giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng con giống, giảm giá nguyên liệu đầu vào, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao tỷ lệ OMEGAR 3 trong thịt cá và tăng tỷ trọng hàng giá trị gia tăng trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu; doanh nghiệp chế biến chủ động ký kết hợp đồng với người nuôi để sản xuất 1,3 đến 1,5 triệu tấn cá tra trong năm 2009, nghiên cứu tổ chức sàn giao dịch, chợ đầu mối cá nước ngọt ÐBSCL.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường